Los festivales urbanos

Santiago Apóstol - Loíza
Daniel Lind
fase 1 fase 2 fase 3 fase 4
Festivales - Daniel Lind
fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

La novilla - San Sebastián
Adelino González
Kiosko
fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

El Acabe - Yauco - "Yauco Garden"
Ming Fay
Kiosko